Ciclos Pictóricos

Casa Palmerola
Casa del comte de Fonollar
Autor de les pinturas
Pere Pau Muntanya (1749-1803).
Datación
1794
Lugar de conservación
In situ. Casa Palmerola (C. Portaferrissa, 7-9. Primer pis).
Información general

A la planta principal de la Casa Palmerola es preserva la sala principal, de doble alçària, de quan l’habitatge unifamiliar fou residència de la família Despujol (1776-1784), abans de la seva remodelació per Elies Rogent (1857).

Avui de propietat privada, la restauració endegada l’any 2007 va permetre recuperar bona part de les pintures murals, obra de Pere Pau Muntanya (1794).

Alcolea Gil, S. (1959-1960) ‘La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. XIV pàg. 282-283.

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàg. 503-550.

Martí Rebolledo, C. (2022) ‘La restauració dels frescos del Palau Palmerola’. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster,

A: Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 195-202.

Autor: Pere Pau Muntanya

Datación: 1794

Lugar de conservación: in situ

Información específica: Conjunt de 12 figures al·legòriques pintades que simulen escultures antigues, d’aspecte marmori i monocrom, que es distribueixen al llarg de tot el perímetre de la sala damunt de peanyes també fingides.

Poden identificar-se, mercès a la font literària Iconologia, de Cesare Ripa (ed. princeps 1593), amb la sèrie de les 9 muses, més les 3 belles arts (arquitectura, escultura i pintura).

Bibliografía: Rey Recio, M. J. (2022) ‘Sculture dipinte o finte sculture. Cesare Ripa nel palazzo Palmerola a Barcellona’. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 175-194.

Autor:  Pere Pau Muntanya

Datación: 1794

Lugar de conservación: in situ

Información específica: Els temes d’aquestes quatre pintures de temàtica històrica, de format diferenciat dos a dos, han estat relacionats amb episodis històrics en els quals intervingueren  membres del llinatge Despujol, remuntant-se a l’Edat Mitjana.

Bibliografía: Vallugera, A. (2015) ‘El linaje Despujol en el programa pictórico del Palau Palmerola: Arte, poder y legitimación social en la Barcelona del setecientos”. A: IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual. Núm. 7, pàg. 43-57.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA