equipo de Investigación

ACPA

Anna Vallugera Fuster

Professora agregada. Universidad de Barcelona

Doctora en Historia del Arte (2016) per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2007), ha dedicat la seva tesi doctoral a la reconstrucció històrica del comerç d’art a la ciutat de Barcelona al darrer terç del Set-cents i als diversos agents que hi intervingueren.

Títol Professional de Música pel Conservatori Superior de Música del Liceu (2005), Premi Extraordinari de Màster oficial ‘Estudis Avançats en Història de l´Art a la Universitat de Barcelona (2009). Ha gaudit de diverses beques de col·laboració i de recerca concedides per la Universitat Pompeu Fabra (2007), el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona (2009-2013), el  Ministeri Austríac d’Educació i la Universitat de Viena (2010 i 2011), la Fundació Güell (2011) o la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (2011).

Les seves investigacions l’han dut a participar en diversos congressos, també internacionals, simposis i seminaris de recerca. Actualment la seva activitat investigadora se centra en l’arquitectura i els programes decoratius de les cases grans barcelonines del darrer quart del segle XVIII i del mercat de l’art de l’època; així com en la Iconografia del poder en època moderna i l’ús de les imatges.

Professora associada del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, professora adjunta del Consejo de Intercambios Educativos en el Extranjero (CIEE) i disposa també d’una àmplia experiència en l’àmbit professional de l’educació als museus com educadora i en l’elaboració de continguts educatius de diversos museus i centres patrimonials catalans.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Diseño / Desarrollo

Petru Lucian Mihalca

Copyright © 2023 ACPA