Palacios y arquitectura

Datació

Construcció gòtica. Renovació íntegra de l’antic palau durant el primer quart del segle XVIII.

Autors
Projecte de reforma d’autoria desconeguda.
Ús original

Habitatge. Casa gran. Noblesa. Per encàrrec de Pau Dalmases Castells i Ros.

Ús actual

Lleure. Ocasionals espectacles de música i dansa.

Bé Cultural d’Interès Local (4103 – I).
Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Florensa, A. (1959). La calle de Montcada. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Duran i Sanpere, A. (1977). El carrer de Montcada i el Palau Dalmases. Barcelona: Òmnium Cultural.

Cócola, A (2010). El barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Garcia i Espuche, A. (2020). La gent del carrer Montcada: una història de Barcelona (segles XIII a XVIII). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1830 Pau Rigalt i Fargas Reforma interior de la planta noble. Decoració del saló principal.
1890 Josep Pellicer i Gambús Reconstrucció de la planta noble de l’edifici, afectada per un incendi.
1907 Lluís Domènech i Montaner Ampliació del palau.
1959 Adolf Florensa Intervenció a la façana. Reconstrucció de les finestres de la planta baixa.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA