Palacios y arquitectura

Datació

1571. Construcció amb elements de tradició gòtica i renaixentista.

Remodelació important del segle XVIII.

Autors

Projecte arquitectònic d’autoria desconeguda.

Ús original

Habitatge. Casa gran. Noblesa.

Per encàrrec de la família Fivaller, mercaders barcelonins ennoblits amb el títol de cavallers el 1461.

Ús actual
Entitat. Seu de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i oficines.
Allotja botigues de caràcter comercial a la planta baixa.

Bé Cultural d’Interès Local (7363 – I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Serra, V. (1933) ‘El Palacio del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro’. A: Barcelona Atracción. Núm. 261, pàgs. 73 – 77.

Morales, F.J. (1981) ‘Historia de la ilustre Casa de Fivaller’. A: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols. Núm. 9, pàgs. 305 – 346.

Intervencions
Any Autor Intervenció
Segle XVIII Remodelació de la façana posterior, la qual donava a l’antic fossar de l’església del Pi. La façana principal, per altra banda, era aleshores al c/ Banys Nous.
1820 Pavimentació de l’antic fossar de l’església del Pi, donant lloc a la plaça Sant Josep Oriol. Millores a la façana adjacent, convertida en la principal.
Primer quart del segle XIX Redecoració de les estances interiors.
1932 Restauració i instal·lació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
2015 / 2016 Rehabilitació de les tres façanes amb les seves respectives cobertes per encàrrec de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA