Palacios y arquitectura

Datació

1783

Autors
Unificació de dues edificacions preexistents, datades entre les acaballes
del segle XVII i principis del segle XVIII per encàrrec de Marià de la Torre.
Ús original
Habitatge. Casa gran. Burgesia.
Per encàrrec del propietari Raimon Vives i Vidal al 1783 i un any més tard va sol·licitar permís per arranjar l’edifici i esgrafiar la façana.
L’any 1925 va ser adquirida per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.
Ús actual

Serveis. Hotel Neri, inaugurat al 2003.

Bé Cultural d’Interès Local (7327 – I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000.

Publicació: BOP 18/11/2000.

Cócola, A (2010). El barrio Gótico de Barcelona.

Planificación del pasado e imagen de marca [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1783 Arranjament de l’edifici. Reorganització de les obertures exteriors – portes i balcons – i esgrafiat de la façana.
1938 Destrucció dels edificis adjacents a la casa a causa d’un bombardeig.
1956 – 1963 Ros de Ramis, segons projecte d’Adolf Florensa. Projecte de reconstrucció de la plaça. Modificació de la façana orientada a la plaça mitjançant la inclusió d’elements aprofitats d’altres edificacions com la façana de la casa del gremi dels sabaters en el context de la reforma del Barri Gòtic.
2003 Adequació dels espais interiors per a instal·lar-hi l’Hotel Neri.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA