Palacios y arquitectura

Datació

1791. Renovació íntegra d’un antic palau medieval que es trobava en mal estat de conservació.

Autors
Projecte arquitectònic de reforma atribuït al mestre d’obres Juan Garrido i Julià, responsable també de la seva execució.
Ús original

Habitatge. Casa gran. Burgesia.

Per encàrrec el ric mercader de teixits Francesc Gomis.

Ús actual

Museu. Seu del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) des del 2006.

Bé Cultural d’Interès Local (3982 – I).
Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Caballé, F.; González, R. (1999).

‘Estudi històrico-arquitectònic de la finca del c/Princesa 16-16 bis de Barcelona (Casa Gomis)’. Veclus S.L. Estudi inèdit.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1792 – 1815  Decoració del gran saló principal.
1854 Miquel Garriga i Roca Expropiació de part de la finca per permetre l’obertura del c/Princesa. Reforma interior i alçat d’una nova façana per adequar l’edificació al nou carrer.
1910 Reforma i redecoració modernista del vestíbul i l’escala de veïns.
1928 Salvador Puiggròs Construcció d’una tribuna modernista al primer pis.
1958 Divisió de la finca en règim de propietat horitzontal. Desfiguració dels espais i la circulació original i destrucció parcial de l’aparell decoratiu.
2002 Mercè Zazurca i Josep Gorgas Reforma interior. Recuperació de l’espai i la circulació original i restauració de l’aparell decoratiu.
2006 Jordi Garcés Adequació de l’edifici per a la instal·lació del MEAM.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Diseño / Desarrollo

Petru Lucian Mihalca

Copyright © 2023 ACPA