Palacios y arquitectura

Datació

1779 – c. 1783/1784

Autors

Projecte arquitectònic atribuït a Joan Soler i Faneca.

Ús original

Casa-Fàbrica. Branca mercantil noblesa.

Part posterior habilitada com a fàbrica d’estampació de teixits de cotó o d’indianes, per encàrrec dels germans Fèlix i Francesc Magarola.

Ús actual

Habitatge privat. Casa de veïns.

Bé Cultural d’Interès Local (7368 – I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicat: BOP 18/11/2000.

Cambray, R. (2011). ‘El Patrimoni arquitectònic de la familia Magarola a la Barcelona  Setcentista’ [Treball de final de màster]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Artigues i Vidal, J. (2011) ‘Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril’. A: Barcelona: quaderns d’història. Núm. 17, pàg. 253 – 279.

Vallugera Fuster, A. (2015). El mercat artístic a Barcelona (1770 – 1808). Producció, consum i comerç d’art [Tesi]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Intervencions
Any Autor Intervenció
2002 Alfred Fernández de la Reguera Rehabilitació de l’espai anterior de l’edifici i subdivisió en apartaments.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA