Barcelona /
Palacios y arquitectura

Casa-fàbrica Magarola

Links Internos

Cambray, R. (2011). ‘El Patrimoni arquitectònic de la familia Magarola a la Barcelona  Setcentista’ [Treball de final de màster]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Artigues i Vidal, J. (2011) ‘Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril’. A: Barcelona: quaderns d’història. Núm. 17, pàg. 253 – 279.

Vallugera Fuster, A. (2015). El mercat artístic a Barcelona (1770 – 1808). Producció, consum i comerç d’art [Tesi]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Intervencions

Any Autor Intervenció
2002 Alfred Fernández de la Reguera Rehabilitació de l’espai anterior de l’edifici i subdivisió en apartaments.
Ir arriba

Credenciales