Palacios y arquitectura

Datació

Mitjans segle XVII. Reformat al darrer terç del segle XVIII.

Autors

Projecte arquitectònic d’autoria desconeguda

Ús original

Habitatge familiar.

Casa gran. Noblesa.

Per encàrrec de la família Cortada posseïdors de la baronia de Maldà i Maldanell a mitjan segle XVII.

Importants reformes al darrer terç del segle XVIII per Rafael d’Amat i de Cortada.

Ús actual
Habitatge. Casa de veïns.
Allotja també les Galeries Maldà, de caràcter comercial, el Cinema Maldà i la sala teatral El Maldà.

Bé Cultural d’Interès Local (7332 – I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicat: BOP 18/11/2000.

D’Amat i de Cortada, Rafel. Baró de Maldà. Calaix de Sastre. Selecció i edició a cura de Ramon Boixareu, 10 vols., Biblioteca Torres Amat, Curial, Barcelona, 1987.

Perelló Ferrer, A.M. (1996). L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona. Barcelona: PAMSA.

Pascual, V. (2003). El Baró de Maldà. Material per a una biografia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1943 Subdivisió dels dos pisos superiors en apartaments. Reconversió de la planta baixa i els jardins en les Galeries Maldà.
1945 Reconversió de la capella en el Cinema Maldà.
1980 Reforma interior. Adequació d’estances superiors per acollir concerts i vetllades musicals.
2013 Groc Grup Àmbit Restauració de les façanes esgrafiades.
2016 Rehabilitació de les galeries comercials.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA