Barcelona /
Palacios y arquitectura

Casa Moja

Links Internos

Alcolea, S (1988). El Palau Moja. Una contribució destacada a l’arquitectura catalana del segle XVIII. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Triadó, J.R. (1998) ‘El programa iconogràfic del Palau Moja’. A: IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i Europa

Subirana, R.M; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550. 

Rosàs i Tosas, E. (2022). “El palau Moja, de l’abandonament a seu institucional”. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàgs. 153-174.

Intervencions

Any Autor Intervenció
1856 Antoni Rovira i Trias (1816 – 1889) Edificació d’una estructura arquitectònica, ornamentada amb relleus de terra cuita, a la banda nord del jardí del palau.
1875 Reforma interior. Rearranjament i redecoració de l’escala principal d’acord amb els gustos del nou propietari, Antonio López y López, marquès de Comillas.
1934 Obertura d’una porxada a la façana de la Rambla per facilitar el trànsit de vianants. Construcció d’un magatzem a l’espai del jardí.
1971 Un incendi perjudica la decoració interior. Les estructures fonamentals es mantenen sense afectacions.
1982 - 1984 Francesc Mitjans i Josep M. Xarriè. Restauració i adaptació de l’edifici a les noves necessitats administratives. Neteja, restauració i consolidació del programa pictòric de Francesc Pla i Pere Pau Montaña.
Ir arriba

Credenciales