Palacios y arquitectura

Casa Moja
Datació

Les obres iniciaren l’any 1774 i l’edifici s’inaugurà al 1784.

Les obres arquitectòniques s’allargaren fins al 1789, i el programa pictòric fou enllestit l’any 1791.

Autors

Projecte arquitectònic de Josep Mas i Dordal amb la col·laboració de Pau Mas i Dordal, mestre de cases.

Programa pictòric a càrrec de Francesc Pla, “el Vigatà” i Pere Pau Montaña i Placeta.

Ús original

Habitatge familiar.

Casa gran. Noblesa.

Encàrrec de Maria Lluïsa de Copons i Descatllar, marquesa de Cartellà i muller de Josep de Copons, marquès de Moja.

Ús actual
Dependències administratives.
Seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’any 2016 es va inaugurar The Catalan Heritage House als baixos de l’edifici.
BCIN, en la categoria de Monument històric (50-MH-EN).
Decret 311/1969, de 12 de febrer. Publicat: BOE 03/03/1969.

Alcolea, S (1988). El Palau Moja. Una contribució destacada a l’arquitectura catalana del segle XVIII. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Triadó, J.R. (1998) ‘El programa iconogràfic del Palau Moja’. A: IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i Europa.

Subirana, R.M; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550.

Rosàs i Tosas, E. (2022). “El palau Moja, de l’abandonament a seu institucional”. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàgs. 153-174.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1856 Antoni Rovira i Trias (1816 – 1889) Edificació d’una estructura arquitectònica, ornamentada amb relleus de terra cuita, a la banda nord del jardí del palau.
1875 Reforma interior. Rearranjament i redecoració de l’escala principal d’acord amb els gustos del nou propietari, Antonio López y López, marquès de Comillas.
1934 Obertura d’una porxada a la façana de la Rambla per facilitar el trànsit de vianants. Construcció d’un magatzem a l’espai del jardí.
1971 Un incendi perjudica la decoració interior. Les estructures fonamentals es mantenen sense afectacions.
1982 – 1984 Francesc Mitjans i Josep M. Xarriè. Restauració i adaptació de l’edifici a les noves necessitats administratives. Neteja, restauració i consolidació del programa pictòric de Francesc Pla i Pere Pau Montaña.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Diseño / Desarrollo

Petru Lucian Mihalca

Copyright © 2023 ACPA