Palacios y arquitectura

Datació

1770 – 1773

Autors

Projecte arquitectònic de Francesc Mestres, mestre de cases.

Construït a l’antiga parcel·la medieval, després d’enderrocar edificacions anteriors.

Ús original
Habitatge. Casa gran. Noblesa. Per encàrrec de Francesc de Graell i Orís.
Ús actual

Habitatge.

Fins l’any 2000 fou la residència familiar dels Moxó;
a partir d’aquesta data l’edifici fou rehabilitat per acollir sis apartaments de luxe per encàrrec d’Eduardo Rallón.

Bé Cultural d’Interès Local (4138 – I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Altisent, A; Carandell, J. M. (1985). Salons de Barcelona. Barcelona: Lumen.

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550.

Vallugera Fuster, A (2015). El mercat artístic a Barcelona (1770 – 1808). Producció, consum i comerç d’art [Tesi]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Caballé, F.; González, R. (2017). Estudi històrico-arquitectònic de la Casa Moxó (Pl. de Sant Just, 4, Barcelona). Veclus S.L.

Vallugera Fuster, A. (2022). “La Casa Moxó: estudi del procés constructiu i del programa pictòric (1770-1815). A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona: Publicaciones i Edicions de la Universitat de Barcelon, pàgs. 129-152.

Intervencions
Any Autor  Intervenció
Segle XIX Redecoració del Saló Sant Mori: substitució de les parets entapissades. Reforma del Saló Rocabertí.
2018 Marta Pascual, Estudi d’arquitectura Trias de Bes. Rehabilitació i adequació interior de l’edifici per bastir-hi apartaments de luxe. Restauració dels esgrafiats de les façanes.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA