Palacios y arquitectura

Casa Palmerola
Datació

Primer quart del segle XVIII.

Reformes importants entre 1776 i 1784.

Autors

Projecte arquitectònic d’autoria desconeguda.

Ús original

Habitatge familiar.

Casa gran. Noblesa.

Per encàrrec dels Despujol, llinatge de la noblesa catalana.

Ús actual

Habitatge privat. Casa de veïns.

Bé Cultural d’Interès Local (2275-I).

Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicat: BOP 18/11/2000.

Permanyer, L. ‘Descubren un enorme mural de gran calidad’. A: La Vanguardia (4/10/2004), pàg. 4.

Rosselló, M. (2005). L’interior a Barcelona en el segle XIX [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, pàgs. 55 – 61.

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550.

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2011) ‘Recuperació econòmica i producció artística. La decoració mural de les cases i palaus barcelonins al darrer terç del segle XVIII’. A: Canalda, S; Narváez, C; Sureda, J. (eds.). Cartografías visuales y arquitectónicas de la modernidad. Siglos XV – XVIII. Barcelona: Universitat de Barcelona, pàgs. 113 – 133.

Vallugera, A. (2015) ‘El linaje Despujol en el programa pictórico del Palau Palmerola: Arte, poder y legitimación social en la Barcelona del setecientos”. A: IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual. Núm. 7, pàg. 43 – 57.

Rey Recio, M.J. (2022) ‘Sculture dipinte o finte sculture. Cesare Ripa nel palazzo Palmerola a Barcellona’. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàgs. 175-194.

Martí Rebolledo, C. (2022) ‘La restauració dels frescos del Palau Palmerola’. A: García Sánchez, L.; Vallugera Fuster, A. Cicles pictòrics i arquitectura obliqua al Set-cents. Barcelona i la Mediterrània. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pàgs.  195-202.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1776 Reedificació de la façana del carrer de’n Bot.
1784 Pere Pau Montaña Reforma interior per encàrrec de Francesc Xavier Despujol (1732 – 1809), I marquès de Palmerola. Decoració pictòrica del nou saló central.
1857 Elies Rogent i Amat Remodelació interior i exterior a càrrec d’Elies Rogent: unificació de la façana i redecoració del saló central.
1937 Reconversió de la planta noble en pelleteria. Instal·lació de maquinària a l’espai del jardí.
2000 / 2004 Stephen Henneberry (arquitecte). Cristina Martí (restauració pictòrica). Rehabilitació de l’edifici i reconversió en casa de veïns. Recuperació i restauració del programa pictòric de Pere Pau Montaña gràcies al propietari Manuel Outumuro i Cristina Martí de Policromia S.L.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Diseño / Desarrollo

Petru Lucian Mihalca

Copyright © 2023 ACPA