Barcelona /
Palacios y arquitectura

Casa Savassona

Links Internos

Casassas i Ymbert, J. (1986).  L’Ateneu Barcelonès. DeIs seus orígens als nostres dies. Barcelona: La Magrana. 

Castillo, J. (1956) ‘Entidades Barcelonesas. El Ateneo Barcelonés’. A: Barcelona: Suplemento ilustrado de la Gaceta Municipal. Núm. 16, pàgs. 135 – 138. 

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550. 

Subirana, R.M. (2010) ‘El Palau Savassona. Francesc Pla, el Vigatà. Sostres de la planta noble’. A: Testimonis artístics. Ateneu Barcelonès, pàgs. 12 – 14. Barcelona: RBA. 

Barba, M. (2017). Un palau de Barcelona. Història del Palau Savassona, seu de l’Ateneu Barcelonès. Barcelona: La Magrana. 

Martí Robledo, C. (2018) ‘Restauració d’un tremp i un fresc del segle XVIII. Palau Savassona i Palau Palmerola’. A: García Sánchez, L. & Vallugera, A. (coord.). Imatges del poder a la Barcelona del set-cents: relacions i influències en el context mediterrani. Barcelona: Universitat de Barcelona, pàgs. 27 – 38.

Intervencions

Any Autor Intervenció
1864 Elies Rogent i Amat Remodelació de les façanes i ampliació de l’habitatge.
1906 Josep Font i Gumà i Josep M. Jujol Reforma interior i exterior per a la instal·lació de l’Ateneu Barcelonès.
1968 Joan Bassegoda Nonell Reforma interior, ampliació i edificació d’una remunta de tres plantes.
2002 - 2018 Mateu Barba i Manuel Brullet. Cristina Martí. Programa de rehabilitació d’espais interiors i recuperació i restauració del programa pictòric executat per Francesc Pla a la planta noble. Rehabilitació de la façana de la plaça de la Vila de Madrid. Restauració de les decoracions murals dels sostres de la biblioteca, també obra del ‘Vigatà’.
Ir arriba

Credenciales