Barcelona /
Palacios y arquitectura

Palau de la Virreina

Links Internos

Aliberch, R. (1944). Casas señoriales de Barcelona. Barcelona: Dalmau.

Florensa, A. (1961). El Palacio de la Virreina del Perú en Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

Triadó, J. R. (1984). Història de l’Art Català. L’època del barroc. Barcelona: Edicions 62. 

Farré, M. C. (1994) ‘El Palau de la Virreina. La casa de la Rambla del virrei del Perú. La vida íntima d’un edifici simbòlic de la ciutat’. A: La Municipal, Núm. 38, pàgs. 301 – 308.

Alberch, R. et al. (1995). El Palau de la Virreina. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

Torra Molsosa, P. (2018). El Palau de la Virreina: disseny, construcció i decoració [Treball de Final de Grau]. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Miralpeix, F. (2018). ‘1778. El virrei es fa un casal a la Rambla’. A: Riquer, B. Història mundial de Catalunya, Bacelona: Edicions 62, pàgs. 460-467. 

Intervencions

Any Autor Intervenció
1840 Amb motiu de l’obertura del mercat de Sant Josep, la planta baixa, el pati i les cotxeres foren llogades a establiments comercials. Les estances interiors foren subdividides en apartaments.
1900 / 1930 Espoli i dispersió de paraments i decoracions interiors i exteriors
1944 / 1963 Adquisició de l’edifici per l’Ajuntament de Barcelona. Programa de rehabilitació per etapes: tancament de botigues i negocis; enderroc de murs i envans per crear espais expositius; reconstrucció del terrat; neteja i reposició d’elements del pati central i rehabilitació de les façanes.
Ir arriba

Credenciales