Barcelona /
Palacios y arquitectura

Casa Cervello

Links Internos

Florensa, A. (1959). La Calle de Montcada. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.

Ros Torner, A. (1973) La Ribera de Barcelona. Barcelona: Gráficas Europeas.

Perelló Ferrer, A.M. (1996). L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Garcia i Espuche, A. (2020). La gent del carrer Montcada: una història de Barcelona (segles XIII a XVIII). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

Intervencions

Any Autor Intervenció
S. XVII Reforma barroca de l’escala, d’estructura medieval, ubicada al pati descobert. Substitució de les finestres bífores del c/Montcada pels actuals balcons i disseny de noves finestres amb llinda recta i muntants motllurats que conviuen amb d’altres de cronologies prèvies.
1625 Revolta del barri de la Ribera. Incendi i esfondrament dels espais interiors de la casa.
S. XVIII - XIX Reformes interiors. Reordenació de la planta noble i decoració dels sostres i les parets dels seus salons.
1950 Servei Municipal de Conservació i Restauració de Monuments. Restauració. Neteja de la façana i recuperació d’elements originals.
Ir arriba

Credenciales