Barcelona /
Palacios y arquitectura

Casa del Duc de Sessa

Links Internos

Bonet, Ll. (1925) ‘La casa Larrard del carrer Ample’. A: La ciutat i la casa. Núm. 1, pàgs. 11 – 14. 

De Salas, X. (1945) ‘La documentación del Palacio Sessa o Larrard en la calle Ancha de Barcelona’. A: Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona, pàgs. 111 – 126. 

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550. 

Caballé, F.; González, R. (2009). ‘Estudio histórico y valoración patrimonial del Palau Sessa (o Larrard) de la calle Ample, 27 de Barcelona’. Veclus S.L. Estudi inèdit. 

Trepat, A. (2018) ‘La Casa-Palau Sessa’. A: García, L.; Vallugera, A. (coord.). Imatges del poder a la Barcelona del set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani. Barcelona: Universitat de Barcelona, pàgs. 103 – 121. 

Intervencions

Any Autor Intervenció
1801 - 1802 Reforma interior per adequar l’edificació als gustos del nou propietari, Joan de Larrard. Supressió de l’escut heràldic dels ducs de Sessa que coronava el portal principal.
1840 – 1841/ 1850 Nicolau Planella i Joan Parés. Substitució de les decoracions pictòriques originals de Francesc i Manuel Tramulles i Josep Amadeu. Disseny de nous paviments hidràulics.
1939 Reforma interior per adequar l’edifici a les necessitats de l’Escola Pia Calassanç. Es feu una nova reforma de condicionament l’any 1992.
Ir arriba

Credenciales