Palacios y arquitectura

Datació

Construcció gòtica.
Reformes renaixentistes, barroques de l’estructura i decoració medieval (XVI – XVIII).

Autors
Projecte arquitectònic medieval i intervencions barroques i neoclàssiques d’autoria desconeguda.
Ús original

Habitatge. Casa gran. Noblesa.

Propietat del llinatge Cervelló documentats al c/Montcada des del segle XIV fins al segle XVIII,
quan va esdevenir la residència dels Giudice, una nissaga de comerciants genovesos.

Ús actual

Habitatge. Casa de veïns. Acull també el Museu MOCO (octubre de 2021).

Bé Cultural d’Interès Local (4104 – I). Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Florensa, A. (1959). La Calle de Montcada. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.

Ros Torner, A. (1973) La Ribera de Barcelona. Barcelona: Gráficas Europeas.

Perelló Ferrer, A.M. (1996). L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Garcia i Espuche, A. (2020). La gent del carrer Montcada: una història de Barcelona (segles XIII a XVIII). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Intervencions
Any Autor Intervenció
S. XVII Reforma barroca de l’escala, d’estructura medieval, ubicada al pati descobert. Substitució de les finestres bífores del c/Montcada pels actuals balcons i disseny de noves finestres amb llinda recta i muntants motllurats que conviuen amb d’altres de cronologies prèvies.
1625 Revolta del barri de la Ribera. Incendi i esfondrament dels espais interiors de la casa.
S. XVIII – XIX Reformes interiors. Reordenació de la planta noble i decoració dels sostres i les parets dels seus salons.
1950 Servei Municipal de Conservació i Restauració de Monuments. Restauració. Neteja de la façana i recuperació d’elements originals.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA