Palacios y arquitectura

Datació

1772 – 1778

Autors
Projecte de reforma d’un conjunt d’edificacions anteriorment propietat dels ducs de Cardona a càrrec de Josep Ribas i Margarit (1727-1804),
que comptà amb la col·laboració dels arquitectes Josep Gaig i Joan Soler i Faneca, qui perfeccionà el disseny de la portalada principal.
Decoració pictòrica de murs, sostres i objectes mobles a càrrec de Francesc i Manuel Tramulles i Josep Amadeu.
Ús original

Habitatge. Casa gran. Noblesa.

Per encàrrec Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba, XII duc de Sessa,
que decidí unificar i modificar el conjunt d’edificacions anteriorment propietat dels ducs de Cardona.

Ús actual
Propietat privada en desús.

Bé Cultural d’Interès Local (3949 – I).
Aprovació definitiva el 27/10/2000. Publicació: BOP 18/11/2000.

Bonet, Ll. (1925) ‘La casa Larrard del carrer Ample’. A: La ciutat i la casa. Núm. 1, pàgs. 11 – 14.

De Salas, X. (1945) ‘La documentación del Palacio Sessa o Larrard en la calle Ancha de Barcelona’. A: Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona, pàgs. 111 – 126.

Subirana, R.M.; Triadó, J.R. (2008) ‘Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII’. A: Pedralbes. Núm. 28, pàgs. 503 – 550.

Caballé, F.; González, R. (2009). ‘Estudio histórico y valoración patrimonial del Palau Sessa (o Larrard) de la calle Ample, 27 de Barcelona’. Veclus S.L. Estudi inèdit.

Trepat, A. (2018) ‘La Casa-Palau Sessa’. A: García, L.; Vallugera, A. (coord.). Imatges del poder a la Barcelona del set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani. Barcelona: Universitat de Barcelona, pàgs. 103 – 121.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1801 – 1802 Reforma interior per adequar l’edificació als gustos del nou propietari, Joan de Larrard. Supressió de l’escut heràldic dels ducs de Sessa que coronava el portal principal.
1840 – 1841/ 1850 Nicolau Planella i Joan Parés. Substitució de les decoracions pictòriques originals de Francesc i Manuel Tramulles i Josep Amadeu. Disseny de nous paviments hidràulics.
1939 Reforma interior per adequar l’edifici a les necessitats de l’Escola Pia Calassanç. Es feu una nova reforma de condicionament l’any 1992.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA