Palacios y arquitectura

Datació

Les obres iniciaren l’any 1772. L’any 1775 la façana principal ja era enllestida, però l’edifici no fou completat fins el 1778.

Autors

Proposta i avantprojectes inicials de Manuel Amat i Junyent.

Plànols definitius atribuïts a Josep Ausich. Execució material a càrrec de Carles Grau, mestre de cases i escultor ajudat per Francesc Serra en la decoració escultòrica de la façana.

Ús original
Habitatge familiar. Casa gran. Noblesa.
 Per encàrrec de Manuel Amat i Junyent, marquès de Castellbell i Virrei del Perú (1761 – 1776).
Ús actual

Dependències administratives.

Seu dels Serveis de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Allotja també el Virreina Centre de la Imatge.

BCIN, en la categoria de Monument històric (32-MH-EN).

Decret de 27 de gener de 1941. Publicat: BOE 3/02/1941.

Aliberch, R. (1944). Casas señoriales de Barcelona. Barcelona: Dalmau.

Florensa, A. (1961). El Palacio de la Virreina del Perú en Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Triadó, J. R. (1984). Història de l’Art Català. L’època del barroc. Barcelona: Edicions 62.

Farré, M. C. (1994) ‘El Palau de la Virreina. La casa de la Rambla del virrei del Perú. La vida íntima d’un edifici simbòlic de la ciutat’. A: La Municipal, Núm. 38, pàgs. 301 – 308.

Alberch, R. et al. (1995). El Palau de la Virreina. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Torra Molsosa, P. (2018). El Palau de la Virreina: disseny, construcció i decoració [Treball de Final de Grau]. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Miralpeix, F. (2018). ‘1778. El virrei es fa un casal a la Rambla’. A: Riquer, B. Història mundial de Catalunya, Bacelona: Edicions 62, pàgs. 460-467.

Intervencions
Any Autor Intervenció
1840 Amb motiu de l’obertura del mercat de Sant Josep, la planta baixa, el pati i les cotxeres foren llogades a establiments comercials. Les estances interiors foren subdividides en apartaments.
1900 / 1930 Espoli i dispersió de paraments i decoracions interiors i exteriors
1944 / 1963 Adquisició de l’edifici per l’Ajuntament de Barcelona. Programa de rehabilitació per etapes: tancament de botigues i negocis; enderroc de murs i envans per crear espais expositius; reconstrucció del terrat; neteja i reposició d’elements del pati central i rehabilitació de les façanes.

Credenciales

Dirección de Proyecto

Grupo ACPA

Copyright © 2024 ACPA